Тема 1. «Способи забезпечення виконання зобов’язань. Припинення зобов’язань».

Предыдущая30313233343536373839404142434445Следующая

1. Особливості застосування іпотеки як способу забезпечення виконання зобов’язань.

2. Закон України «Про іпотеку», Закон України «Про заставу».

Тема 2. «Цивільно-правові договори: поняття, зміст, порядок укладання».

1. Порядок укладання договорів на біржах.

2. Порядок укладання договорів на аукціонах.

3. Порядок укладання господарських договорів.

Тема 3. «Договори про передачу майна у власність. Договір купівлі-продажу, його види. Договір поставки. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Договір постачання енергетичними й іншими ресурсами через приєднану мережу.»

1. Договір купівлі-продажу в процесі приватизації.

2. Організаційно-правові основи торговельної діяльності.

3. Договір постачання газу населенню.

4. Договір постачання газу юридичним особам.

Контрольні завдання для перевірки засвоєння матеріалу:

1. Хто може бути сторонами в договорі купівлі-продажу?

2. Що є істотними умовами договору купівлі-продажу?

3. В якій формі може бути вчинений договір купівлі-продажу?

4. З якого моменту у покупця виникає право власності на придбане майно?

5. Які особливості вчинення договорів купівлі-продажу нерухомого майна?

6. Які права і обов'язки мають сторони за договором купівлі-продажу?

Тема 4. «Договір міни. Договір дарування. Договір ренти. Договір довічного утримання (догляду)»

1. Порівняльна характеристика договорів міни, дарування, ренти, довічного утримання (догляду)

Тема 5. «Договори про передачу майна у користування»

1. Поняття, правова характеристика договору прокату.

2.Права та обов’язки сторін в договорі прокату.

3. Особливості оренди державного то комунального майна.

4. Види житла та житлового фонду.

5.Закон України «Про фінансовий лізинг».

МОДУЛЬ 2

Тема 6. «Договори з виконання робіт. Договір підряду. Види договорів з виконання робіт»

1. Відповідальність сторін за договором підряду.

2. Договір побутового підряду.

3. Поняття договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

Контрольні завдання для перевірки засвоєння матеріалу:

1. Чим відрізняється договір підряду від трудового договору, договорів купівлі-продажу, постачання?

2. Що є предметом договору підряду?

3. Як встановлюється ціна і строк за договором побутового підряду?

4. Який порядок укладання договору будівельного підряду?

5. З чого складається кошторис?

6. Які функції виконує генеральний підрядчик?

7. Які строки пред'явлення позову щодо виявлених у роботі недоліків?

8. Які правові наслідки настають у разі, коли замовник своєчасно не з'явився щоб одержати річ за договором побутового підряду?9. Що є предметом договорів на виконання проектних робіт, на виконання пошукових робіт?

10. В чому полягають особливості предмету договору на виконання науково-пошукових і дослідно-конструкторських робіт?

11. Які права і обов'язки мають сторони за договором про виконання науково-пошукових і дослідно-конструкторських робіт?

Тема 7. «Загальні положення про договори з надання послуг. Договори перевезення. Договори транспортного експедирування.»

1. Сторони за договором транспортного експедирування, їх права та обов’язки.

2. Підстави та межі відповідальності за порушення договору транспортного експедирування.

3. Розмежування договорів перевезення вантажів та транспортного експедирування.

4. Договір про надання охоронних послуг.

5. Договір про надання юридичних послуг.

6. Договір про надання медичних послуг.

7. Договір про надання туристичних послуг.

Контрольні запитання для перевірки якості знань:

1. Які існують види договорів перевезень та їх правове регулювання?

2. Що розуміється під договором перевезень вантажу, яка його характеристика, істотні умови?

3. Що розуміється під договором перевезень пасажирів та багажу, яка його характеристика, істотні умови?

4.Що таке коносамент?

5. Як оформлюється договір перевезення на залізничному транспорті?

6. Як оформлюється договір перевезення на автомобільному транспорті?

7. Що таке міські, приміські, міжміські перевезення?

8. Які особливості перевезення вантажу і пасажирів на морському транспорті?


3956328501325378.html
3956382986035595.html
    PR.RU™